forex

कति छ आज डलरको भाउ ?

काठमाडौं, १२ वैशाख । नेपाली बजारमा सोमबार अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २२ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्री दर १ सय २२ रुपैयाँ ६८ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ३१ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्री दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम भएको छ । सोमबार अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर प्रति डलर ८८ रुपैयाँ ३७ पैसा र… पुरा पढौ

कति छ आज डलरको भाउ ?

काठमाडौं, ११ वैशाख । नेपाली बजारमा आइतबार अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २२ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्री दर १ सय २२ रुपैयाँ ६८  पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ३१ रुपैयाँ ८८  पैसा र बिक्री दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम भएको छ । आइतरबार अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर प्रति डलर ८९ रुपैयाँ ११ पैसा र… पुरा पढौ

कति छ आज डलरको भाउ ?

नेपाली बजारमा आइतबार अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर १ सय २२ रुपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ३१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ १४ पैसा कायम भएको छ । आइतरबार अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर प्रति डलर ९० रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ५३… पुरा पढौ

कति छ आज डलरको भाउ ?

काठमाडौं, २ बैशाख । नेपाली बजारमा शुक्रबार अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर १ सय २२ रुपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्री दर प्रति युरो १ सय ३३ रुपैयाँ ३६ पैसा कायम भएको छ । शुक्रबार अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर प्रति डलर ९० रुपैयाँ ५८ पैसा र… पुरा पढौ

कति छ आज डलरको भाउ ?

काठमाडौं, १ बैशाख । नेपाली बजारमा बिहीबार अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर १ सय २२ रुपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ३१ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्री दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ ३० पैसा कायम भएको छ । बिहीबार अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर प्रति डलर ९० रुपैयाँ २७ पैसा र… पुरा पढौ

कति छ आज डलरको भाउ ?

काठमाडौं, ३० चैत । नेपाली बजारमा बुधबार अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २१ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १ सय २२ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्री दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ ७४ पैसा कायम भएको छ । बुधबार अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर प्रति डलर ९० रुपैयाँ ३४ पैसा र… पुरा पढौ

कति छ आज डलरको भाउ ?

काठमाडौं, २८ चैत । नेपाली बजारमा सोमवार अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २१ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्री दर १ सय २१ रुपैयाँ ७४ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ३१ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम भएको छ । सोमबार अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर प्रति डलर ९० रुपैयाँ ३२ पैसा र… पुरा पढौ

कति छ आज डलरको भाउ ?

काठमाडौं, २५ चैत । नेपाली बजारमा शुक्रबार अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर १ सय २१ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्री दर प्रति युरो १ सय ३२ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम भएको छ । शुक्रबार अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर प्रति डलर ९० रुपैयाँ ६६ पैसा र… पुरा पढौ